Taalcursussen

Dankzij mijn lange ervaring met volwassenen en bedrijven ben ik tot de conclusie gekomen dat taallessen doelgericht, praktisch en communicatief moeten zijn en dat een ontspannende sfeer van uiterst belang is! De noden van de werknemers zijn vaak de volgende: een vergadering voorzitten, een presentatie houden, telefoneren, afspraken maken, een boodschap aannemen of nalaten, communiceren met anderstalige collega’s… 

Ik ga in op noden van de deelnemers en ik stel thema’s voor die hen interesseren.  Mijn leidraad zal voortdurend proberen de professionele behoeften door te hebben en te beantwoorden.

Waar?

De taallessen worden via Zoom georganiseerd en kunnen natuurlijk ook ter plaatse gebeuren.

Wanneer?

Op het moment dat het best past  (’s morgens, tussen de middag, ’s middags, ‘s avonds).

Hoeveel deelnemers?

De lessen worden zowel individueel als voor groepen georganiseerd (een tiental deelnemers per groep).

Hoe lang?

Lessen van één uur, anderhalf uur of meer zijn mogelijk, te bepalen met de coach en de deelnemer(s).

Hoe vaak?

Een standaardcursus neemt een keer per week plaats. Stoomcursussen kunnen ook georganiseerd worden (van enkele uren, de hele dag…).

Welke prijs ?

De tarieven zijn gunstig want rechtreeks aangeboden zonder tussenkomst van derden. Een vrijblijvend aanbod kan worden opgesteld volgens uw noden.