Danielle Harmeling, lerares Frans, Nederlands en Engels

Goed nieuws: een taalles kan zeker toegankelijk zijn in een ontspannende en speelse leeromgeving, met een leerkracht die vrolijk, stimulerend, flexibel en respectvol is.

Het Engels is de taal die we moeten leren als we de wereld om ons heen willen begrijpen en als we met een groot aantal mensen willen communiceren. Dat is een feit(1).

In België moeten we natuurlijk ook Nederlands en Frans beheersen als we met elkaar goed willen omgaan. In Wallonië en in Brussel zijn bedrijven op zoek naar tweetalige kandidaten. Het Hoge Raad voor de Werkgelegenheid concludeert in zijn verslag van juni 2018 dat veel werkaanbiedingen vacant blijven door gebrek aan talenkennis(2). Het rapport maakt het heel duidelijk dat permanente opleiding van essentieel belang is voor werkzoekenden én werknemers: ‘Leren stopt niet bij het verlaten van de school, maar is een levenslang proces’(3).

Bovendien is talenkennis niet alleen een troef om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten: dat geeft een gevoel van verbondenheid, het helpt bij het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden en bij het bijdragen aan een coherente maatschappij. Elkaar begrijpen en ondersteunen, bruggen bouwen tussen de verschillende taalgemeenschappen door middel van onze diverse achtergronden en culturen, dat ligt voor de hand!

Nota (1): https://www.ethnologue.com/guides/most-spoken-languages
Nota’s (2) en (3) :  het Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, Stand van zaken op de arbeidsmarkt in België en in de gewesten, 2018

Doelgerichte en communicatieve taallessen.

Taallessen in een ontspannende en aangename werksfeer.

Taallessen en verloop continu aangepast in functie van de noden van de deelnemers.

Allang geïnteresseerd in talen, en reis naar Indonesië gaf mij genoeg impuls om lerares te worden.